galerija
katalog
Gordana Vucemilovic rođena je u Orahovici 30. prosinca 1958. godine. Od 1959. godine živi i radi u Osijeku gdje je završila Osnovnu školu, Gimnaziju te Ekonomski fakultet. Slikarstvom se bavi u slobodno vrijeme, a intenzivno posljednjih 8 godina. U radu se najčešće koristi tehnikom ulja na platnu, a kao motiv najčešće izolira pejzaž. Član je udruženja «LIKAR» te «LIKS» u Osijeku i sudjelovala je na više likovnih kolonija te izložbi.
DOSADAŠNJE IZLOŽBE
- Galerija likovnih umjetnosti u Belišću
- Studentski centar - Osijek
- Mjesni odbor 30. svibnja JUG II
- Centar za profesionalnu rehabilitaciju
- Centar za stradalnike Domovinskog rata
- III Waldingerov salon 1999'
- Kavana De Marco
- Kavana Jäger
- Hotel «Park» Našice, 2000. siječanj
- Slastičarna Petar Pan
DOSADAŠNJE LIKOVNE KOLONIJE

- Mjesni odbor 30. svibanj JUG II
- Centar za profesionalnu rehabilitaciju
- Centar za stradalnike Domovinskog rata
- «Dar dobrote» (Dječji dom «Klasje»)
- Tvrđa (Dan domovinske zahvalnosti)

«Razmotrimo li slike po svom sadržaju, pokazuje se kao naglašena poanta sam doživljaj prirode. On je kod Vas odraz jedne maštovite poetike i imaginacije, koja pred gledaoca ne stavlja zahtjev za verifikacijom prikazane pejzažne stvarnosti, dakle realisticke opservacije, već nam mnogo više sugerira da prirodu prihvatimo u prikazanom idealističkom ozračju. Ako smo suglasni s time, s takvim aspektima prirode, one nam pružaju zadovoljstvo i na taj način ostvaruju svoj estetski učinak»
Oto Švajcer